Om Rolf.no

Rolf er en plattform for digital opplæring i brannvern og beredskap. Opplæringen gjennomføres med tidligere brann- og redningsmann gjennom 32 år, Rolf S. Nordberg, som instruktør.

Rolfs kurs i brannvern og beredskap kan gjennomføres i løpet av én time, og er delt inn i fire hoveddeler: Reddevarsleslokke og begrense.

Vårt team.

Rolf Nordberg
Ansvarlig for fag og daglig drift

Andreas Nordberg
Ansvarlig for kommunikasjon og produktutvikling

Fredrik Svanes
Ansvarlig for økonomi og forretningsutvikling

Mathias Novas
Ansvarlig for digital infrastruktur

Kristine Kallevik
Ansvarlig for design